( READ E-PUB ) ♴ Dračí carevna (Bohatýr #2) ⚖ MOBI eBook or Kindle ePUB free

Tak toto bola par dna jazda u aby bol tret diel Spr vny pomer z kladn ch zlo iek hrdinskej historickej fantasy objav te aj v na ich kon in ch Sta nav t vi predaj u ilinsk ho vydavate stva Artis Omnis a op ta sa na bohatiersku s gu od Juraja erven ka Pr jemne v m vypln pr zdne miesto medzi nostalgick m rozj man m nad ikonickou Tolkienovou tril giou a bez te n m akan m na posledn as prekliatej fantasy s rie Piese adu a oh a od Georga R R Martina Iste e, ve kolep ch v pravn ch fantastick ch kn h je ne rekom, ale len m loktor v s vie oslovi tak, ako pr beh mrz ka I ju, ktor sa za al p sa v Oce ovom ezle.Viac sa do tate na na ej str nke Fantasy svet.sk Druh kniha sa u viac prikl a k fantasy ne prv o mne viac vyhovuje Nem m o vystkn U len aka na al diel. 3 a 1 2 ku konci to u bolo prdlh a prive a osi ako fin le Man of Steel Ale uro vie p sa , tak e okrem zd havosti a mojej itate skej navy tam nie je iadny probl m. ( READ E-PUB ) ⚖ Dračí carevna (Bohatýr #2) ⚑ Po Ovl Dnut Kraje Bulhar Na Ece Volze Se Kyjevsk Vojev Dce Svjatoslav Na As Usadil V S Deln M Bolgaru A Upev Uje Zde Sv Mocensk Pozice Ilja A Ostatn Bohat I, Rychle Se Uzdravuj C Z V Le N Ch Zran N , Jsou V Ak Jako Na Jehl Ch Jejich Hlavn Nep Tel, Velekn Z Tugarin, Unikl N Kam Na Sever Svjatoslav Dovol Bohat R M, Aby Se Vydali Po Jeho Stop Ch A Jednou Prov Dy S N M Skoncovali Dru Ina Vyp Tr Zloducha V Divok Ch Kon In Ch Ob Van Ch Kmenem Eremis , Ale Tam Tvanice Zdaleka Nekon Jejich Nep Tel Toti Sm Uje Na Sever, Na Zem Tajemn Ch Ud Pov Sti Vypr V J , E N Kde V Tamn Ch Les Ch Je Br Na Do Z Hrob , Na Elezn Most A Divotvorn Mi Silami Obest En Ostrov BujanA Pr V Tam Chce Z Ke N Arod J Kone N Z Skat Schopnosti, Kter Z N J U In Poloboha Ostrov V Ak St E Neblaze Proslul Arod Jn Kn Na, Kterou M Stn Vyd En M Epotem Naz Vaj Baba Jaga Matka Had Ilja A Jeho Druhov Budou Muset Op T Bojovat S Dra Mi Kouzly I S Temnotou, Kter Si Na La Zr Dn Srdce V Jejich Vlastn Ch Ad Ch Z bavn a hust , miestami ku koncu ale a tak hust , e mi pozornos uch dzala erven k vie p sa , aj v dy vedel, v t chto ranej ch knih ch je ale na m j vkus niekedy prive a akcie na kor tro ku, aspo tro ku, v raznej m charakterom Bojari s tu naozaj len tak fig rky v achovej partii Kto je acho, sp tal by sa Mikula, ako e zrovna jeden z hor ch vtipov z knihy, len sa mi tu hodil do kontextu. Druh as tetral gie sa mi p ila viac ako prv Nap nav epick fantasy obohaten o religionistiku udov a eremisov Mo no by sa hodila tro ku lep ia podrobnej ia mapa, aby itate mohol sledova svojich hrdinov dokonalej ie Ale in par da 5 5 Oproti prv mu dielu, ktor musel pon knu origin hlavn ho hrdinu, Dra ia c rovn liape na plynov ped l prakticky okam ite Akcia, ary, magick bytosti, zvraty, historick pozadie, zauj mav postavy, v etko namie an s citom a dostato nou dynamikou, ktor itate a chyt a nepust. Tro ku in Je ibaba. Tak niet o om Prv as ma prekvapivo bavilo, pri pokra ovan to nebolo inak a to aj napriek tomu, e to je fantasy